WYSIWYG


What You See Is What You Get

Co vidíš to dostaneš. Označení pro formátovatelný text, který je již v průběhu zápisu zobrazen v požadovaném formátu. Ponejvíce se tato zkratka používá v prostředí webových prezentací. Prakticky každé CMS nabízí vestavěný tzv. wysiwyg editor, který poskytuje nástroje velmi podobné z textového editoru Word. I tento text vzniká v takovémto editoru.

Např. označený tučný text je zobrazen již v editoru tučně a shodně bude zobrazen i na frontendové části prezentace.

Základní funkce běžných wysiwyg editorů

  • Tučné, skloněné, podtržené a přeškrtnuté písmo.
  • Volba fontu, velikosti, barvy textu a podbarvení.
  • Volba odsazení a horního a dolního indexu.
  • Vkládání odkazů, souborů a obrázků.
  • Formátování odstavců.

Pokročilejší fukce (Virgo CMS)

  • Vkládání multimediálního obsahu.
  • Vkládání tabulek.
  • Vkládání odkazů v rámci prezentace bez závislosti na url.
  • Vkládání textu z MS Word 2010 se zachováním formátování.

 


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné