widget


V kontextu webových prezentací označení pro relativně nezávislou funkcionalitu, kterou je možné vkládat na různé webové prezentace (často třetích stran). Nejčastějším příkladem widgetu je facebook widget zobrazující na stránkách prezentace fanoušky z facebooku.

Widgety jsou nejčastěji distribuovány jako embedded kódy vytvořené v javascriptu. Virgo CMS má plnou podporu pro vkládání widgetů.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné