webová služba


Označení pro webové rozhranní pro komunikaci stroj-stroj. Nejčastější použití webových služeb:

  • Poskytování služeb - např. Google Mapy na stránkách, geolokace adres, lokalizace státu podle IP adresy, apod...
  • Propojení dvou rozdílných systémů - např. webové prezentace a účetního software (synchronizace katalogu zboží, přenosy objednávek apod..).

Narozdíl od importů a exportů jsou webové služby velmi pružné - jejich odezva je prakticky okamžitá (max. sekundy) a fungují na principu požadavek-odpověď. Pro komunikaci se používá řada protokolů, např. HTTP a pro odesílaná data řada strojově čitelných formátů dat. Nejčastějším jsou XML a JSON.

Z principu můžeme webové služby rozdělit na dva typy:

  • Asymetrické - jedna strana umí pouze odesílat požadavky a druhá je dokáže zpracovat. Aktivní je tak pouze jedna strana, druhá pouze pasivně reaguje na vznesené požadavky.
  • Symetrické - obě strany mohou vznášet požadavky a samozřejmě je i plnit. Je ekvivalentní dvěma opačným asymetrickým službám.

Ve tvorbě a využívání webových služeb máme velmi bohaté zkušenosti.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné