URL


Uniform Resource Locator

Řetězec znaků přesně definované struktury sloužící k popisu umístění zdroje informací. V kontextu Internetu se například jedná o adresu konkrétní stránky či souboru. Mnoho částí URL je volitelných a většinou se s nimi při procházení stránek nesetkáte.

Základní struktura URL:

[protokol]://[login]:[heslo]@[domena]:[port]/[cesta]?[dotaz]#[fragment]

Povinné části jsou pouze protokol a doména. Část cesta se skládá z jednotlivých stupňů oddělovaných znakem /. Může a nemusí končit znakem / po kterém může a nemusí následovat název souboru s příponou. Část dotaz se skládá vždy z párů [parametr]=[hodnota] oddělovaných znakem &. Část fragment slouží pro určení pozice v rámci jednoho zdroje (např. v polovině stránky).

V URL se nesmí vyskytovat žádné speciální znaky použití ve vlastní struktuře URL (např. /:#?% apod...). Pokud je třeba takové znaky zapsat tak se používá tzv. escapování - jejich nahrazení zástupným řetězcem jako hexadecimálním kódem znaku uvozeným znakem % (např. ze znaku @ se stane %40).

URL je speciálním případem URI.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné