URI


Uniform Resource Identifier

URI je textový řetězec s jasně definovanou strukturou, který slouží k popisu zdroje informací (např. webové stránky) zejména na Internetu. URI je obecnější nežli její mnohem známější konkrétní forma URL.

Na rozdíl od URL má URI obecnější formát a nemusí obsahovat popis cesty ke zdroji (kde to je) nebo nemusí obsahovat popis identifikace zdroje (co to je).

Základní formát URI je následující:

[schema]:[hierarchie]?[dotaz]#[fragment]

Části dotaz a fragment jsou nepovinné. Část schema v případě adres na internetu určuje přenosový protokol (http, https, ftp, ftps, sftp apod..), část hierarchie je v případě Internetu složena z domény, cesty, souboru a případně portu a přístupu (login a heslo). Část dotaz slouží k variabilní specifikaci zdroje a většinou je ve tvaru [parametr]=[hodnota]. A poslední část fragment popisuje podzdroj nebo část zdroje (u stránek např. pozici v rámci stránky).


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné