testing


Část procesu tvorby výrobku, která má za úkol odhalit případné chyby a nedostatky oproti zadání. V kontextu tvorby webových prezentací se jedná o jeden z finálních kroků sloužící pro odladění stránek.

Testování by měl provádět člen týmu, který se nepodílel na vývoji a pokud možno patří do cílové skupiny projektu (mezi potenciální uživatele).

Druhy testingu

  • Testování funkčnosti - testuje se za účelem ověření funkčnosti jednotlivých funkcionalit. Lze provádět ještě před nakódováním.
  • Testing grafiky - testuje se za účelem ověření, že výsledný vzhled stránek odpovídá grafické předloze.
  • Testing obsahu - testuje se obsah zda je syntakticky i sémanticky správně a zda nekoliduje s grafickou předlohou (např. v pevném místě zvolený nevhodný dlouhý text apod...).


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné