SVN


SubVersioN

Systém pro verzování a správu zdrojových kódů aplikací. Slouží pro sjednocení práce více programátorů na jednom projektu a pro správu různých verzí jednotlivých souborů. Základní nástroj pro vývoj udržitelného software.

Při vývoji Virgo CMS i webových prezentací nad naším CMS plně využíváme SVN systém. Pro vývoj aplikací platí přísná pravidla, například není možné aplikovat změny ve zdrojových kódech na serverech stage a prod napřímo, ale jen pomocí exportu SVN.

Díky SVN máme k dispozici dohledatelnou historii změn na projektu a zároveň jsou všechny soubory se zdrojovými kódy plně zabezpečeny na speciálním zálohovaném serveru. Tak je i v případě katastrofického několikanásobného selhání velmi nepravděpodobná ztráta zdrojových kódů.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné