struktura stránek


Označení pro hierarchické uspořádání jednotlivých stránek webové prezentace. Uspořádání je většinou ve tvaru stromu, například:

 • Vstupní stránka
  • Podstránka 1
   • Podstránka 1-1
   • Podstránka 1-2
  • Podstránka 2

Tímto způsobem je definována struktura celé webové prezentace. Navíc je struktura stránek použita i jako zdroj pro zobrazení menu a mapy stránek.

CMS musí zajistit možnost libovolné změny struktury stránek - možnost přidávat další stránky, mazat je, přesouvat a měnit.

Častým mýtem při používání CMS systémů je, že struktuře stránek musí odpovídat i tvar URL. V našem příkladu by tedy URL podstránky 1-2 bylo např. http://<doména>/podstranka-1/podstranka-1-2/. Takto URL sestavovat lze, a většina CMS systémů nabídne při vytvoření stránky url v právě takovém tvaru, ale není to nutností. Stránka ze struktury může mít libovolné URL zela nezávislé na struktuře. To je výhodné zejména v případě velmi velkých a složitých struktur s mnoha úrovněmi zanoření - URL pak nejsou zbytečně dlouhé.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné