stage


Stage server

V kontextu tvorby webových aplikací nad Virgo CMS označujeme jako stage testovací instalaci prezentace. Tato instalace slouží pro účely testování vzhledu, funkcionalit i dat, pro plnění daty a pro kontrolu a schvalování postupu klientem. Instalace jako taková je zaheslována.

Jakmile je webová prezentace odladěna ve všech směrech a naplněna požadovanými daty tak může být publikována na tzv. prod instalaci. Ta slouží pro umístění vyhotovené, odladěné a daty naplněné prezentace pro veřejný běh.

Pro účely vývoje slouží neveřejná instalace dev.

Po ukončení vývoje a spuštění projektu zůstává stage instalace dále funkční pro případný další vývoj a testování nastavení funkcionalit klientem (lépe si je postup zkusit nanečisto nežli nevhodným nastavením poškodit publikovanou prezentaci).


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné