sitemap


Označení pro XML dokument obvykle uložený v kořenovém adresáři stránek, který strojově čitelnou formou popisuje kompletní soupis stránek prezentace. Slouží jako pomůcka pro vyhledávací roboty - s jeho pomocí robot získá velmi rychle seznam všech stránek s případným označením jejich důležitosti a četnostmi změn. Jedná se o jednu z nutných částí SEO.

XML soubor (či soubory) sitemapy by v CMS měly být generovány plně automaticky - při změně, přidání či smazání stránky by se měla tato změna promítnout nejpozději do 24 hod do XML souboru sitemapy.

Více o funkcionalitě sitemap generátoru ve Virgo CMS.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné