sFTP


SSH File Transfer Protocol

Multiplatformní zabezpečený protokol pro přesun souborů mezi počítači po síti. Využívá silnější zabezpečení SSH(2) nežli konkureční protokol FTPS. Možnosti protokolu jsou velmi podobné jako u FTP.

sFTP se při tvorbě webových prezentací používá zejména pro správu v případě intranetových řešení umístěných na vnitrofiremních počítačích.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné