scheduler


V kontextu CMS se jako scheduler označuje specializovaný modul či část administrace umožňující spouštění funkcionalit a skriptů v předdefinovaných časech a periodách. Například je možné pomocí scheduleru nechat spouštět 1x denně funkcionalitu, která vygeneruje sitemapu stránek.

Virgo CMS má vestavěný poměrně robustní scheduler umožňující detailní plánování různých úloh a to jak jednorázových tak periodických.

Nejčastější použití


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné