Šablona


V kontextu webových technologií a tvorby webových prezentací tento pojem označuje část systému, která definuje vzhled stránky či funkcionality. Ve Virgo CMS může mít každá stránka či funkcionalita i více šablon mezi kterými lze volit.

Šablony (vzhledu) jsou psány v jazyce HTML, XHTML či XML s využitím logických značek (Virgo CMS využívá Nette Latte podobné Smartům).


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné