Responzivní design


Responzivní design je nejmodernější způsob designu webových aplikací využívající prvky CSS3. Webová prezentace vytvořená v responzivním designu je po grafické stránce velmi "pružná" a snadno se přizpůsobuje rozměrům obrazovky na všech zařízeních a to plynule. Využívá to nejlepší z fluidního a adaptivního přístupu k designu.adaptivní design optreal

Díky responzivnímu designu je možné vytvořit stránky, které vypadají výborně jak na full HD monitoru tak na tabletu a v mobilním telefonu. Jedná se přitom o jedinou aplikaci, takže i data se editují na jednom místě.

To zda stránka podporuje responzivní design, lze na počítači zjistit velmi snadno - změnšujte šířku okna prohlížeče. Pokud se stránka začne zmenšovat a od určité velikosti i přeskládá svoje části, aby se vešla do užšího prostoru, tak využívá responzivní design.

Responzivní design ovšem nelze uptatnit na jakýkoliv grafický návrh a vzhled. Grafika stránek již musí počítat s možností přizpůsobení. Responzivní design je náročnější na vyhotovení nežli klasický fixní design. Míra složitosti velmi závisí na volbě grafického návrhu. Čím složitější návrh tím složitější i jeho nakódování.

Máme bohaté zkušenosti s tvorbou responzivního designu. Např. i naše firemní stránky www.magicseven.cz jsou v něm zpracovány.

responzivní design dr.oetker


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné