protokol


Označení pro domluvený a uznávaný formát dat sloužící pro komunikaci mezi zařízeními či částmi software. V kontextu tvorby webových prezentací je jako protokol nejčastěji chápán internetový protokol. Označení protokolu je první částí URI adresy.

Pro přístup k běžným internetovým stránkám slouží protokol HTTP či pro zabezpečené spojení protokol HTTPS. pro přenosy souborů pak slouží protokol FTP, v zabezpečené verzi pak FTPS a sFTP.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné