prod


Production server

V kontextu tvorby webových aplikací nad Virgo CMS označujeme jako prod produkční instalaci prezentace. Tato instalace je veřejně přístupná (pokud se nejedná o intranet) a obsahuje konečnou podobu prezentace pro návštěvníky. Přesunutí vyvíjené aplikace na produkční server se provádí těsně před vlastním spuštěním prezentace do ostrého běhu.

Pro účely testováníplnění daty a pro kontrolu a schvalování postupu klientem existuje instalace stage. Pro účely vývoje slouží neveřejná instalace dev.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné