portlet


V kontextu tvorby webových aplikací nad Virgo CMS je jako portlet označována výkonná část funkcionality. Portlet je součástí řídící vrstvy v architektuře MVP - určuje jak funkcionalita reaguje a co má dělat. Za tímto účelem využívá svůj model a zobrazovací šablony.

Někdy je v běžné řeči jako portlet chybně nazývána celá instance funkcionality.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné