model


V kontextu tvory webových prezentací se jedná o část systému či funkcionality, která má na starosti přístup k datovým zdrojům a práci s daty. Model je obvykle třída či několik spolupracujících tříd, které přistupují k databázi a souborům a získaná data zpracovávají do konečné podoby.

Model je jednou ze součástí datové vrstvy architektur MVC a MVP. Model je nedílnou součástí každé funkcionality.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné