mailing


Označení pro hromadnou rozesílku emailů registrovaným uživatelům, kteří souhlasili s jejím odběrem. Mailing se skládá z nastavení rozesílky, adresáře kam se mají emaily odesílat a vlastního vzhledu emailu.

Vzhled emailu může být textový nebo i grafický na bázi jazyka HTML. Doporučuje se používat minimum obrázků (odběratel musí potvrdit jejich zobrazení) a co nejednodušší grafický vzhled.

Systémů pro příjem a zobrazení emailu je velmi mnoho - řádově více nežli prohlížečů a způsoby jakým zobrazují HTML kód se až drasticky liší. Vytvoření složitějšího emailu tak, aby se korektně zobrazoval ve všech hlavních mailových klientech (Thunderbird, Outlook, Windows Mail, GMail, Seznam apod...) je velmi složitou a tedy i náklednou záležitostí.

Virgo CMS má vestavěný modul specializovaný pouze na rozesílku mailingů. mailingy lze nastavovat dopředu, periodicky na různé adresáře a s různými vzhledy a daty. Není problém vytvořit klasický newsletter, různá upozornění, rozesílku akčních slev apod...


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné