kiB


kibiByte

Relativně nová a dosud méně rozšířená jednotka pro určení datové velikosti. Byla přijata jako standard IEC roku 1999. Označuje 210 bytů informace. Je tedy shodná s doposud užívanou jednotkou kilobyte okolo které je ovšem trochu chaos.

Předpona kilo podle SI norem označuje 103 což je jiná hodnota. Proto docházelo a stále dochází ke sporným označením - např. výrobci harddisků používají jednotky podle SI, kdežto výrobci software podle IEC - po zakoupení 100 GB disku tak zjistíte že operační systém ukazuje jeho velikost jen 95 GB prostoru. Problém je v označení - operační systém zobrazil chybnou jednotku, správně měl zobrazit 95 GiB což zhuba odpovídá 100 GB.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné