IT


Informační Technologie

Obecná zkratka označující libovolné informační technologie. Někdy se používá pro označení specifické části informačních technologií a to správy sítě, serverů a zařízení.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné