IP


Internet Protocol

Protokol sloužící k jednoznačnému adresování počítačů či zařízení v počítačové síti. Slouží jako poštovní adresa a každé zařízení (počítač) má v síti vždy unikátní IP adresu.

Jednotlivé počítačové sítě jsou skládány hierarchicky, tj. z malých sítí jsou postaveny větší a ty jsou napojeny na Internet. V rámci malé sítě (např. domácí wi-fi sítě) má počítač přiřazenou jistou IP adresu, kdežto přístupný bod sítě (např. wi-fi router) má jak adresu pro tuto síť tak druhou jinou pod kterou je vidět síť navenek jako celek. Vstupní bod sítě tak patří do dvou sítí - menší a nadřazené.

IP adresu lze na zažízení nastavit buď ručně nebo je IP adresa dodána z nadřazeného zařízení (např. routeru sítě poskytovatele připojení) pomocí protokolu DHCP.

IP adresy v současné době využívají dvě verze protokolu - častější, ale starší a prakticky vyčerpaná verze IPv4 a nová verze IPv6.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné