import


Označení pro hromadné automatizované vkládání dat do systému. V kontextu webových prezentací se chápe jako automatické vkládání dat do webové prezentace. Opakem importu je export, který slouží k hromadnému automatickému zisku dat ze systému.

Nejčastější použití importu

 

  • Aktualizace katalogu zboží.
  • Aktualizace různých tabulkových dat.

Datové formáty

Import a export se nejčastěji provádí pomocí datových souborů se strojově čitelným formátem dat (XML, CSV, XLS, XLSX apod...), které jsou často dopravovány pomocí FTP.

Rozdíl oproti webové službě

Na rozdíl od webových služeb je import a potažmo export záležitostí buď ručního spouštění nebo slouštění v jistém časovém intervalu (1x za den apod...). Využívá se proto všude tam kde je třeba přenášet velké objemy dat a až tolik nezáleží na okamžité reakci.

Naše řešení

Máme velmi velké zkušenosti s tvorbou importů a exportů na míru zákazníkům.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné