hlavička stránky


První část zobrazované webové stránky. Většinou obsahuje logo, hlavní menu, pomocné odkazy (mapa stránky, kontakt, tisk apod...), vyhledávací formulář, volbu jazykové mutace a obrázkový vizuál pro upoutání. Na této stránce je hlavní obsah stránky nasunut částečně do vizuálu v hlavičce.

Hlavička stránky je společná pro mnoho stránek. Virgo CMS má proto podporu tzv. rozvržení - při změně hlavičky tak není třeba modifikovat desítky stránek, ale jen jedno rozvržení.

Z hlediska SEO je výhodné pokud je hlavička stránky v kódu stránky umístěna až za hlavním obsahem stránky a přesto se zobrazovala nad hlavním obsahem. tento přístup je ve Virgo CMS vestavěný.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné