grafika


V kontextu tvorby webových stránek se jako grafika označuje vzhled webové prezentace. Tedy vše co je vidět na jednotlivých stránkách, ale nejedná se o obsah stránky.

Například u této stránky do grafiky spadá velký hlavní vizuál nahoře, textura pozadí stránky a patičky, kulaté ikony v pravém sloupci, různé rámečky, oddělovače a stíny a způsob osazení jednotlivých těchto částí do jednoho celku.

Grafika vzniká na základě zadání a přání klienta (tzv. kreativní zadání), které určí směr a požadavky na grafiku. Jako první jsou vytvořeny rámcové grafické návrhy mezi kterými klient volí. Následně je zvolený z těchto návrhů rozpracován do plné podoby a posléze nakódován do webové prezentace.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné