GiB


GibiByte

Relativně nová a dosud méně rozšířená jednotka pro určení datové velikosti. Byla přijata jako standard IEC roku 1999. Označuje 230 bytů informace. Je tedy shodná s doposud užívanou jednotkou gigabyte okolo které je ovšem trochu chaos.

Předpona giga podle SI norem označuje 109 což je jiná hodnota. Proto docházelo a stále dochází ke sporným označením - např. výrobci harddisků používají jednotky podle SI, kdežto výrobci software podle IEC - po zakoupení 100 GB disku tak zjistíte že operační systém ukazuje jeho velikost jen 95 GB prostoru. Problém je v označení - operační systém zobrazil chybnou jednotku, správně měl zobrazit 95 GiB což zhuba odpovídá 100 GB.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné