funkcionalita


Označení pro relativně nezávislý funkční objekt plnící nějaký účel. Funkcionalitou je například jak prosté zobrazení textu, tak zobrazení katalogu produktů s výpisem, tříděním a detaily produktů, tak například galerie fotografí něbo možnost hodnocení článku.

Virgo CMS má ve své základní verzi k dispozici přes 50 různých funkcionalit. Funkcionalitu si lze představit jako plán na auto. Pomocí backendové administrace lze z těchto plánů vytvářet instance funkcionalit a nastavovat je. To si lze představit jako vytváření skutečných aut podle zvoleného plánu ovšem jednou červené barvy a s koženkovými potahy a jednou zelené s látkovými potahy. Jednotlivé instance pak lze libovolně zapínat na stránkách prezentace (jezdit s autem po libovolné silnici).

Funkcionalita sama o sobě se skládá ze čtyř částí - definice nastavení, modelu který zajišťuje práci s daty, portletu, který rozhoduje co a jak se má počítat a jedné či více šablon vzhledu, které zobrazují výsledná data.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné