fulltextové vyhledávání


V kontextu vývoje webových aplikací se toto označení používá pro systém umožňující vyhledávání v obsahu libovolných stránek webové prezentace. Jakýsi mini-Google. jak dosáhnout tohoto cíle je možné několika způsoby.

Pronájem vyhledávací služby

Např. služby Google. pro větší stránky pomerně drahé řešení, ale velmi rychlé. Vyhledávání na stránkách funguje na základě webové služby Google ovšem návštěvník nezpozoruje rozdíl oproti jiným řešením. nevýhodou je nutnost platit pravidelné roční platby a to tím větší čím větší rozsah stránek prezentace nabízí.

Zakoupení vyhledávacího enginu

Dražší záležitost většinou vyžadující i vlastní vyhledávací server. Vyplatí se pouze pro velké portálové stránky, např. s placeným obsahem.

Vlastní vyhledávací systém

Zlatá střední cesta dosažitená i s nízkými náklady. Výhodou je nízká cena a úzké propojení vyhledávání s CMS systémem, nevýhodou pak nižší výkon oproti ostatním řešením.

Virgo CMS používá třetí způsob - má vestavěný vlastní rychlé fulltextové vyhledávání. Tento systém je schopen vyhledávat nejen na stránkách, ale i v publikovaných souborech (pdf, txt, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, odt, ods, rtf) a dokáže vyhledávat i skloňované výrazy a zdrobnělá slova.

 


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné