FTPS


File Transfer Protocol Secure

Zabezpečená varianta protokolu FTP pomocí SSL. Zabezpečení se může týkat přenosu přihlašovacího jména a hesla nebo i přenášených dat.

Pozor, nezaměňujte se zcela odlišným protokolem sFTP.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné