framework


Označení pro strukturu sloužící jako rámec při programování, vývoji software a vytváření webových prezentací. Framework poskytuje pro vývoj mnoho důležitých nástrojů a obecných způsobů řešení. Není tak třeba pokaždé vyvíjet nejprve soustruh, a teprve pomocí něj vytvořit součástku.

Framework je vždy psaný nad konkrétním programovacím jazyku a může se skládat z pomocných knihoven, API, návrhových vzorů a aplikačního flow.

Virgo CMS používá český PHP framework Nette s mnoha vlastními úpravami a nadstavbami. Podrobnější informace lze získat v našem článku Virgo CMS - použité technologie.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné