extranet


Označení pro skupinu navzájem spolupracujících funkcionalit ve Virgo CMS sloužící pro správu účtů návštěvníků. Funkcionality extranetu umožňují registraci, přihlášení a odhlášení, změnu dat účtu, změnu hesla, vygenerování nového hesla při zapomenutí a aktivaci účtu.

Pomocí aministrace je možné dále pracovat s extranetovými účtu návštěvníků webové prezentace. Extranet obsahuje i pokročilé funkce jako možnost přihlašování se pomocí facebook účtu apod..

Samozřejmostí je členění návštěvníků do skupin a možnost nastavování různých oprávnění různým skupinám. Navíc lze definovat jaká rozšířená data mohou či musejí návštěvníci ve svém účtu vyplnit.

Nejčastější použití extranetu

  • Eshop s možností registrace.
  • Soutěžní stránky s nutností se registrovat.
  • Omezení pro přístup na některé části prezentace (např. část pro editory časopisu nebo pro členy spolku apod...).
  • Omezení přístupu k funkcionalitám (např. zobrazení statistik na stránkách pouze přihlášeným administrátorům).
  • Personifikace stránek (osobní nastavení).

 


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné