export


Označení pro hromadné automatizované odesílání dat ze systému. V kontextu webových prezentací se chápe jako automatické odesílání  dat ve strojově čitelné podobě z webové prezentace. Opakem exportu je import, který slouží k hromadnému automatickému vkládání dat do systému.

Nejčastější použití exportu

  • Odesílánání nových objednávek do informačního systému firmy.
  • Synchronizace nově registrovaných zákazníků do jiného systému (např. databáze spolrčnosti).

Datové formáty

Import a export se nejčastěji provádí pomocí datových souborů se strojově čitelným formátem dat (XMLCSV, XLS, XLSX apod...), které jsou často dopravovány pomocí FTP.

Rozdíl oproti webové službě

Na rozdíl od webových služeb je export potažmo import záležitostí buď ručního spouštění nebo slouštění v jistém časovém intervalu (1x za den apod...). Využívá se proto všude tam kde je třeba přenášet velké objemy dat a až tolik nezáleží na okamžité reakci.

Naše řešení

Virgo CMS má v sobě vestavěný základní exportní mechanismus. Můžete si tak vyexportovat tabulková data např. do CSV nebo XLS souboru.

Problémem není ani vyhotovení exportu v libovolném formátu dle přání pro napojení na systémy třetích stran (webové portály, srovnávače cen, firemní systém apod...).


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné