escapování


Označení pro proces nahrazování zákázaných znaků za jejich zástupné řetězce. Používá se v případě textového zápisu nějaké struktury a dat, kde tato data nesmí obsahovat speciální znaky používané pro popis struktury. Nebylo by pak patrné zda se jedná o popis struktury nebo o data.

Proto pokud se tyto speciální znaky vyskytují v datech, tak jsou nejprve zaměněny za zástupné řetězce znaků a teprve potom je zápis uložen či odeslán. Při čtení či použití zápisu je proveden zpětný proces nahrazení za původní znaky.

Jakým způsobem jsou vytvářeny zástupné řetězce záleží na konkrétním použití. Například URL je escapováno zcela jinak nežli jazyk databáze MySQL a ta je escapována jinak nežli jazyk databáze SQL.

Například znak @ je při zápisu URL adresy vyhrazen pro oddělení hesla od domény. Proto pokud je třeba jej zapsat do URL je nutné ho escapovat:

http://virgo.magicseven.cz/newsletter/?email=mojejmeno@magicseven.cz

se změní po escapování na:

http://virgo.magicseven.cz/newsletter/?email=mojejmeno%40magicseven%2ecz


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné