embedded kód


Tzv. vkladatelný kód je označení pro funkční kusy kódu služeb třetích stran u nichž je nutné funkčnost zajistit vložením tohoto kódu do kódu webové prezentace.

Nejčastější použití

  • Zobrazení videí z YouTube, Vimea apod...
  • Zobrazení facebook widgetu
  • Různé statistické a sledovací služby (Google Analytics, heatmapy apod...)

Virgo CMS má vestavěnou plnou podporu pro veškeré typy vkladatelných kódů. U různých funkcionalit lze dokonce volit v jakých případech se mají kódy použít - např. pouze po odeslání formuláře.

 


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné