doména


V kontextu Internetu se jako doména označuje jednoznačné jméno či identifikátor webové prezentace, sítě nebo počítače. Například virgo.magicseven.cz.

Doménová jména jsou tříděna do řádů, nižší číslo řádu označuje vyšší postavení v hierarchii. Řády se oddělují tečkou a zapisují se od nejkonkrétnějšího (nejníže v hierarchii) po ten nejvyšší. Například u virgo.magicseven.cz je virgo doménou třetího řádu, magicseven druhého řádu a cz doménou prvního řádu.

Doménu je nutné si registrovat u některého registrátora domén. Nejčastěji se registrují domény druhého řádu pod zvolenou doménou řádu prvního (např. cz, com, info, eu, gov apod...). Zaregistrovat lze i doména prvního řádu, ale jedná se o velmi náročný a nákladný proces (miliony dolarů).

Domény nižších řádů jsou při vlastnictví domény větších řádů automatické. Tj. pokud vlastním doménu magicseven.cz tak k ní vlastním i domény [cokoliv].magicseven.cz.

Virgo CMS umožňuje spravovat nezávisé webové prezentace s různými doménami, prezentace s několika doménami najednou a to včetně vnořovaných domén. Více naleznete v popisu hesla doménové prostory.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné