doctype


Document Type

Pojem určující typ dokumentu. V kontenxtu Internetu se nejčastěji jedná o typ webové stránky. Typ dokumentu se určuje návazností na tzv. DTD - Document Type Definition což je popis struktury dokumentu a všech jeho možných částí. U stránek se doctype nastavuje pomocí prvního řádku kódu, který se nezobrazuje.

Nejčastější typy stránek

  • HTML4 Transitional - Volný typ HTML4 jazyka umožňující např. používání inline parametrů a stylů.
  • HTML4 Strict - Striktní typ HTML4 jazyka nepovolující řadu inline parametrů. Důraz je kladen na CSS.
  • XHTML4 Transitional - Volná varianta v jazyce XHTML4.
  • XHTML4 Strict - Striktní varianta v jazyce XHTML.
  • HTML5 - Zatím poslední verze HTML jazyka.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné