DNS


Domain Name System

Systém pro správu doménových jmen na Internetu. Má hierarchickou strukturu a skládá se z tzv. DNS serverů, které se neustále synchronizují.

Základní funkčností DNS systému je párování domén na IP adresy. Např. "virgo.magicseven.cz" na "192.257.0.4" (IP adresa je schválně chybná a mimo rozsah).

S DNS se lze nejčastěji blíže setkat při stěhování webových prezentací ze serveru na server. V takovém případě je nutné změnit přiřazení domény (zůstává stejná) k IP adrese (změnila se změnou serveru). Změny v DNS se ovšem šíří postupně - od serveru který změnu vyvolal přes ostatní servery až do celého světa. Změna DNS záznamu proto není okamžitá a celosvětově se může začít projevovat až za několik hodin. Lokálně u místa kde změna vznikla (např. ČR) se projevuje obvykle do 30-60 min.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné