DHCP


Dynamic Host Configuration Protocol

Protokol sloužící pro automatickou kofiguraci připojení počítače či zařízení do počítačové sítě. Připojovaný počítač či zařízení odešle do sítě DHCP požadavek na připojení a nadřazený uzel sítě (např. router) odpovídá DHCP odpovědí. Ta nastavuje parametry počítače tak, aby byl schopen se připojit. Nastavuje se zejména IP adresa, adresa DNS serveru, vstupní brána a maska podsítě.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné