dev


Development server

V kontextu tvorby webových aplikací nad Virgo CMS označujeme jako dev vývojovou instalaci prezentace. Tato instalace slouží pouze pro účely vývoje a klient na ni nemá přístup. Instalace jako taková je zaheslována.

Pro účely testování, schvalování klientem a plnění daty existuje instalace zvaná stage. Poslední instalací je instalace prod, která slouží pro umístění vyhotovené, odladěné a daty naplněné prezentace pro veřejný běh.

Po ukončení vývoje a spuštění projektu zůstává dev instalace dále funkční pro případný další vývoj.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné