databáze


Pojem databáze se používá pro označení dvou různých objektů. Jako databáze se jednak chápe uspořádaná možina dat s případnými vnitřními vazbami mezi daty a druhak se jako databáze označuje systém pro správu této množiny dat. Nejčastěji se pojmem databáze označuje spojení obou - jak vlastních strukturovaných dat, tak systému pro jejich správu.

Databází existuje celá řada. Při použití na Internetu je dominantní databáze MySQL, kterou používá i Virgo CMS. Z dalších používaných databází jmenujme PostgreSQL a MS SQL.

Databáze se využívají pro ukládání většího množství strukturovaných dat. Velkou výhodou je velká rychlost prohledávání dat a možnost vytváření dotazů v jazyce databáze.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné