CSV


Comma Separated Values

Jednoduchý textový formát strojově čitelných dat. Dokáže pojmout pouze textová a číselná tabulková data - data tříděná do záznamů a v rámci záznamů do sloupců.

Záznamy jsou ukládány po řádcích - co záznam to jeden řádek. První řádek je většinou vyhrazen pro názvy sloupců. Hodnoty jednotlivých sloupců jsou pak oddělovány znakem separátoru. V původním návrhu byla separátorem čárka (comma), v dnešní době je častěji používán znak středníku či svislítka. Výjimkou nejsou ani víceznakové separátory či ukončení řádku pomocí speciální sekvence znaků.

CSV většinou slouží pro přenosy dat mezi různými systémy, ať již rozhranním import - export či webovou službou. Používá se pouze pro jednoduše strukturovaná data v nepříliš velkém množství. Lidské čtení formátu je při větším množství sloupců poměrně náročné.

Tento formát má velmi dobrý poměr množství dat ku celkové velikosti souboru.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné