CSS


Cascading Style Sheets

Jedna z klíčových technologií pro tvorbu webových prezentací. Slouží pro tzv. stylování - definování vzhledu jednotlivých elementů na stránkách (velikosti, barvy, umístění, apod...). Tento jazyk není samostatně použitelný, dokument v CSS musí být vždy navázán na dokument popisující strukturu stránky (HTML či XHTML).

Současná verze je CSS2, ovšem moderní webové prohlížeče již podporují i řadu prvků z nové zaváděné verze CSS3. Bohužel ne všechny prohlížeče podporují všechny možnosti nového CSS3. Tradičně nejhorší podporu má Microsoft Internet Explorer a to i ve verzi 10 pod Windows 8. Mnoho pěkných a moderních prvků je proto nutné při prohlížení tímto prohlížečem oželet.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné