backend


Označení pro neveřejnou část webové prezentace sloužící pro administraci prezentace. Každé CMS má v nějaké formě toto administrační rozhranní čili backend. Přístup do backendu je na přihlášení. U jednotlivých uživatelů backendu je obvykle možné definovat různá práva na činnosti, které lze v backendu provádět.

Obvyklé činnosti, které lze provádět v backendu:

  • Vytváření, změny, přesuny a mazání stránek prezentace.
  • Vyváření, mazání, změny a plnění daty tabulek a tabulkových dat.
  • Vytváření, mazání, nastavování a umisťování instancí funkcionalit.
  • Nahrávání souborů a práce s nimi (publikování, přesuny, vytváření adresářů apod...).
  • Práce s uživateli backendu a jejich právy.
  • Práce s uživateli extranetu (registrovaní návštěvníci) a jejich právy.
  • Rozesílání mailingů (např. newsletter).
  • Správa různých katalogů, galerií, objednávek apod...
  • Exporty a případné importy dat.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné