API


Application Programming Interface

Označení pro rozhraní v programování aplikací a webových prezentací. API je většinou uzavřený celek služeb (metody, funkce, objekty apod...) poskytující specifickou funkčnost či poskytující přístup ke specifickému objektu (databáze, jiná aplikace, souborový systém apod...). V kontextu webových aplikací se mohou vyskytovat dvě varianty API.

Vnitřní API

API které je nedílnou součástí systému (např. CMS) a volat jeho služby a používat jej může pouze programátor daného systému. API slouží jako vrstva umožňující jednoduchý a rychlý přístup ke službám částí systému (např. ke správě tabulkových dat nebo stránek). Virgo CMS má v současné době přes 15 API.

Vnější API

Rozhraní poskytující přístup a služby k aplikaci jako celku nebo k její části (nejčastěji její data) pro jinou aplikaci. V tomto případě je API často složeno z několika webových služeb. Při vzdálené manipulaci s daty je vždy vyžadováno zabezpečené spojení.

Příklady vnějších API:

  • Napojení webových stránek na firemní informační systém.
  • Napojení dvou webových aplikací za účelem přenosu či synchronizace dat.
  • Využívání služeb třetích stran (Google Maps Api, Google Calendar Api apod...).


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné