eLearning kurzy


| Wolters Kluwer ČR | velký rozsah (4/5) | velmi náročná implementace (5/5)
Webová aplikace poskytující elearningové kurzy mnoha oblastí práva a účetnictví.

Pro našeho klienta Wolters Kluwer ČR, a. s. jsme vytvořili specializovanou webovou aplikaci poskytující eLearningové kurzy formou placeného obsahu, kurzů, lekcí, kvízů a testů. Důraz byl kladen především na správu uživatelů a jejich licencí.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné