VZLU Intranet


| Výzkumný a zkušební letecký ústav | běžný rozsah (3/5) | nenáročná implementace (1/5)
2012-09-12_145009 (650x573)
Interní neveřejný webový systém Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu.

Při realizaci neveřejného vnitrofiremního systému VZLÚ byl důraz kladen především na jednoduchost grafiky a plné možnosti administrace včetně možností správy jednotlivých funkcionalit.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné