Regionální operační program


| Agentura na podporu regionálního rozvoje | rozsah nenastaven (0/5) | nenastavená komplexnost (0/5)
Slovenský portál Agentury na podporu regionálního rozvoje si klade za cíl poskytnout svým návštěvníkům co možná nejvíce informací v přehledné a srozumitelné formě.

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit přehledný a dobře strukturovaný portál, kde uživatelé a návštěvníci dokáží i přes velké množství publikovaných informací nalézt právě to, co hledají a co je pro ně důležité. Podstatné bylo také to, aby veškeré publikované informace byly snadno editovatelné pro administrátory webu. A v neposlední řadě jsme samozřejmě dbali na intuitivní a příjemné grafické prostředí internetových stránek.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné