Pražská teplárenská.cz


| Pražská teplárenská, a.s. | běžný rozsah (3/5) | náročná implementace (4/5)
Firemní prezentace společnosti Pražská teplárenská včetně extranetového a intranetového řešení.

Již trochu starší prezentace vytvořená nad prvním publikačním systémem naší společnosti. Návrh strategického, technického i kreativního řešení portálu předního dodavatele tepla a teplé vody v Praze.

Grafika a technické řešení portálu byly zpracovány s ohledem na základy přístupnosti a použitelnosti v době spuštění prezentace • Byl využit robustního publikační (CMS) systém MagicWebDrive pro správu obsahu portálu.

Bylo navrženo a zapracováno množství interaktivních prvků, například schématické mapy teplárenské a rozvodové soustavy.

Portál byl napojen na externí systém pro oznamování havárií v rozvodové soustavě, zobrazení informací probíhá v reálném čase zadání.

Součástí portálu je extranet, který mimo jiné umožňuje výměnu a sdílení dokumentů s akcionáři společnosti.

Prezentace byla umístěna na dedikovaný server a byl aktivován propracovaný systém zálohování, včetně pravidelného deponování kopií záloh na jiné místo v republice.

V průběhu provozu prezentace bylo provedeno několik analýz chování návštěvníků na stránkách, na základě kterých se upravovala struktura, obsah i části grafického řešení.

Přínosy projektu

  • Snadnější komunikace s veřejností, partnery i koncovými zákazníky
  • Segmentace obsahu pro cílové skupiny návštěvníků – veřejnost / zákazníky / obchodní partnery
  • Možnost zobrazovat „v reálném čase“ výpadky a nedodávky tepla a teplé vody v případě havárií
  • Díky publikačnímu systému MagicWebDrive je zajištěna snadná aktualizace obsahu celé prezentace
  • Propojení internetového portálu s extranetovým řešením pro partnery / akcionáře a intranetem pro zaměstnance

VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné