Pebal.cz


01.06.2011 | Pebal | malý rozsah (2/5) | náročná implementace (4/5)
Grafická firemní prezentace společnosti Pebal.

Mezi hlavní produkty firmy Pebal s.r.o. patří polyetylenové fólie, výrobky z nich a osmibarevný flexotisk. Webová prezentace pebal.cz obsahuje podstatné údaje o společnosti, portfoliu firmy a důležité kontakty. Tuto strohost nového webu vynahrazuje obrazový vjem celé prezentace. Podstata projektu totiž nespočívala v nejnovější webové technologii, ale kladl se důraz na kreativní design a interaktivní zpracování celé prezentace.

Webové stránky se implementovali nad naším redakčním systémem Invio CMS a velká část obsahu je vytvořena pomocí technologie flash. Všechny tyto podmínky nám umožnily vytvořit webové stránky s velice moderním designem, které jsou zároveň jednoduché a přehledné, což určitě ocení každý uživatel.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné