Portál města Odolena Voda


| Odolena Voda | velký rozsah (4/5) | běžně složitá implementace (3/5)
Portál města Odolena Voda ležícího kousek severně od Prahy.

Pro Městský úřad Odolena Voda jsme realizovali novou verzi oficiálního informačního portálu města.

Slouží hlavně jako zdroj informací pro občany a návštěvníky města. Zaměstnancům Městského úřadu poskytuje cenný archiv dokumentů, potřebných pro jejich práci.

Nalezneme zde implementovanou celou řadu funkcionalit, od výpisů tabulek, přes galerie fotografí, diskusní fóra až po kalendář akcí. Zajímavostí je implementace detekce unikátních návštěníků na diskusních fórech.

Městský portál splňuje zákonné požadavky pro přístupnou internetovou prezentaci státní správy dle zákona č 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.

Přínosy projektu

  • Portál obsahuje Úřední desku města, kde jsou vyvěšeny všechny důležité dokumenty spojené s chodem Městského úřadu. Povinnost poskytovat informace občanům v digitalizované podobě státním institucím ukládá zákon č 500/2004, §26 odst. 1. Portál tak stoprocentně plní tento zákonný požadavek a Městský úřad může poskytovat občanům informace velmi jednoduše a efektivně.
  • Hlavní prioritou portálu je informovat občany o důležitých záležitostech města. Jednoduchou architekturou a snadnou navigací byl usnadněn přístup k informacím velmi, což potvrzují reakce občanů města.
  • Pro Městský úřad tento portál představuje ideální komunikační kanál. Občané pomocí tohoto portálu snadno komunikují s městskou samosprávou. Zároveň poskytuje Městskému úřadu zpětnou vazbu, hlavně v sekci diskuze a názory.
  • Portál prezentuje město Odolena Voda, jeho historii a turistické zajímavosti. Turisté jej využívají pro naplánování svojí návštěvy města. Turistický ruch ve městě se od spuštění stránek mírně zvýšil.
  • Spolky, sdružení, zájmové skupiny a firmy zde nalezly prostor pro svojí prezentaci. Pro Městský úřad je tato aktivita vítaným finančním přínosem.


VirgoCMS
? NAPOVEDA povinné